Intensiv parterapi


Dersom dere bor i en annen del av landet men ønsker å komme til oss så kan Intensiv Parterapi være et alternativ. Vi kan lage et tilpasset opplegg med for eksempel fem sesjoner over tre til fem dager, eller det som passer dere. Det kan også være mulig å knytte dette opplegget til en helg. Vi kan anbefale et rimelig og hyggelig overnattingsted i naturskjønne landlige omgivelser i nærheten, eller et hyggelig hotell i elvebyen Drammen om dere heller ønsker det. Overnatting nær sjøen er også mulig.

Intensiv Parterapi kan være fint dersom dere opplever en spesielt vanskelig tid, eller at dere lengter etter mer liv og kjærlighet i forholdet. Dersom forholdet har fått lite næring over lang tid, kan det være nødvendig å sette av ekstra tid til forholdet og hverandre. Det kan være dere ønsker en «årlig service» som noen kaller det; altså å sette av plass til forholdet for å ta opp temaer til fordypning og utvikling som det kan være vanskelig å komme videre på alene. Det å komme bort fra daglige omgivelser og roller kan gjøre det lettere å bryte vante mønstre og kunne oppleve noe nytt hos deg selv og din partner.

To alternativ for opplegg:
Tre sesjoner parterapi à 90 minutter over en helg, fredag – lørdag – søndag.
Pris: 5940,- (inkluderer 10% rabatt i forhold til ordinær timepris)

Fem sesjoner parterapi à 90 minutter over en uke, mandag til fredag.
Pris: 9900.- (inkluderer 10% rabatt i forhold til ordinær timepris)

Vi lager et helhetlig opplegg som gir en progresjon i forhold til den tematikken dere bringer med dere. Vi kan også anbefale aktiviteter for dere som kan støtte den prosessen dere går inn i når dere er hos oss.

Kontakt oss på mail eller telefon med deres ønske/behov så finner vi en løsning som passer.