Finn ut hvordan Terapi for Par kan hjelpe dere fra konflikt og avstand, til mer kjærlighet og intimitet

Parterapi er aktuelt når:

 • Kommunikasjonen låser seg
 • Kranglene er de samme
 • Samværet oppleves destruktivt
 • Energien i parforholdet er borte
 • Kriser oppstår eller nye faser begynner
 • Utroskap har skjedd
 • Dere lengter etter intimitet og kjærlighet, men får det ikke til

Parterapi kan være til hjelp for å:

 • Belyse hva som foregår i relasjonen og for den enkelte
 • Kunne gi mer forståelse og aksept for seg selv og hverandre
 • Skape mer rom for intimitet og kjærlighet
 • Løse konflikter rundt mine, dine og våre barn – stefamilie
 • Finne en ny måte å leve sammen på – en mening og visjon for parforholdet

søk hjelp med parterapi

Søk hjelp i tide

Når parforholdet ikke fungerer og det synes umulig å finne en løsning, vil det være nødvendig med hjelp utenfra. Jo lengre dere venter med å søke hjelp, jo vanskeligere blir oppgaven med å finne tilbake til hverandre igjen, og noen ganger kan det være for sent. Mange opplever det svært fruktbart å bruke parterapi til å «forebygge» før konfliktene blir til en fastlåst situasjon. Vår viktigste oppgave i parterapi er å skape et støttende rom hvor dere begge kan oppleve nok trygghet til å kunne starte en endringsprosess. Når vi som et par tilbyr parterapi så bidrar nettopp det til at begge parter kan oppleve støtte og forståelse.

De aller fleste par vil fra tid til annen oppleve vanskelige perioder i parforholdet. Dette er utfordringer som gjerne krever at begge må gjøre endringer for å komme videre i forholdet, og kan gjennom det oppleve å gjøre en utvikling både som individer og som par. 
Les mer om hvordan vi kan hjelpe

Parterapi – en langsiktig investering

Noen vil kanskje tenke at det koster mye å gå i parterapi, men når vi ser på betydningen av et godt samliv som forhåpentlig skal vare livet ut, så er gevinsten vesentlig større en kostnaden. Omkostningene ved å bryte opp et parforhold er store, og den følelsesmessige belastningen ved å leve i konflikt og avstand er også betydelig. Å bruke parterapi som hjelp for å skape et godt samliv er en god investering.
For informasjon om pris, se priser og vilkår

Parterapi med oss

Om terapeutene

Øystein Simmenes og Aase-Merethe Hegg er begge utdannet psykoterapeuter fra Norsk Institutt for Psykosyntese, og har sammen gjennomført en toårig videreutdanning i parterapi (Creative CoupleWork) ved The Centre for Gender Psychology (UK). Vi tilbyr parterapi sammen som et team fordi dette har mange fordeler. Som mann og kvinne har vi forskjellige kvaliteter som vi kan tilføre det terapeutiske arbeidet, og vi vil sammen kunne fange opp mer av det som skjer i prosessen. Dere vil som klienter ha to forskjellige personer å kunne forholde dere til, både for å oppleve støtte eller å kunne bli utfordret der det er nødvendig. 
Les mer om oss

Intensiv Parterapi

Dersom dere bor i en annen del av landet men ønsker å komme til oss så kan Intensiv Parterapi være et alternativ. Vi kan lage et tilpasset opplegg med for eksempel fem sesjoner over tre til fem dager, eller det som passer dere.
Les mer om dette tilbudet

Parkurs – Samlivskurs – Retreat for Par

Gjennom PARskolen tilbyr vi parkurs hvor dere kan lære om nye måter å takle utfordringer og konflikter i parforholdet. Vårt mål er å gi dere inspirasjon til å oppdage hvordan dere kan skape rom for mer kjærlighet og intimitet i forholdet.
Les mer om våre parkurs

Vår bakgrunn – Creative CoupleWork

Creative CoupleWork er utviklet av Helena Løvendal-Duffell og Nick Duffell, og integrerer elementer fra ulike retninger i psykologien i et helhetlig konsept. Metoden har vist seg å fungere, ved at du og din partner lærer å se på dere selv, hverandre og særlig selve parforholdet, i et nytt lys.
Les mer om Creative CoupleWork

Langvarig forhold med parterapiÅ skape et intimt forhold som varer

Det er ingen enkel oppgave å få et intimt forhold til å utvikle seg til det vi har drømt om, eller simpelthen få det til å fungere. Mange opplever å «miste seg selv» i forholdet, og det er mange som gir opp. Det er likevel også mange som får det til, og vi skal her se på noen forutsetninger som vi har erfart må være tilstede for å kunne skape et langvarig intimt kjærlighetsforhold. 
Les videre

Par som krangler

Når kranglene handler om det samme og du sitter igjen med den samme følelsen!

Noe av det vanligste vi møter i terapirommet er par som ser ut til å krangle om de samme tingene om igjen og om igjen til det negative og destruktive overtar all kommunikasjon. Følelsene som overtar er ofte sinne, frustrasjon og maktesløshet.
Les videre

Terapi for Par  |  Gamle Drammensvei 98, Lierskogen  |  Tlf. 95022526 / 90778164  |  E-post: kontakt@terapiforpar.no