Å skape et intimt forhold som varer

Par syklerDet er ingen enkel oppgave å få et intimt forhold til å utvikle seg til det vi har drømt om, eller simpelthen få det til å fungere. Mange opplever å «miste seg selv» i forholdet, og det er mange som gir opp. Det er likevel også mange som får det til, og vi skal her se på noen forutsetninger som vi har erfart må være tilstede for å kunne skape et langvarig intimt kjærlighetsforhold.

♥ Et felles prosjekt – delt ansvar
Når vi møter par som sliter med forholdet så er det en ting vi ofte kan observere. Det ser ut til å være enkelt for de fleste å kunne fortelle hva ens partner burde forandre på for at forholdet skal bli bedre, og det kan synes som om alt fokus peker i denne retningen. Dette vil i mange tilfeller bety at man overlater alt ansvar for at forholdet skal fungere til den annen part. Ofte gjør den andre parten akkurat det samme og det ender opp med en maktkamp hvor begge prøver å få den andre til å ta ansvaret (og skylda) for at en selv opplever frustrasjon i forholdet. I noen tilfeller kan det være slik at den ene part automatisk påtar seg mer en sin del av ansvaret for forholdet, og dette vil over tid kunne føre til en stagnasjon og til det som kan oppleves som et «dødt» forhold.

Det vi antyder her er altså nødvendigheten av å skifte fokus. Hva er min rolle i dette forholdet, hva er det jeg bidrar med som gjør at det låser seg? Er det kanskje til og med et gjentakende mønster i hvordan jeg reagerer i gitte situasjoner med min partner. Ved å fokusere på deg selv vil du, dersom du er helt ærlig, kunne ha tilgang til innsikt i hva som er dine egne reaksjonsmønstre, og du har til og med «makt» til å gjøre en endring dersom det er hensiktsmessig.
Når du retter fokus mot din partner er det helt avgjørende at du kan gjøre det med nysgjerrighet slik at du kan «høre» hvordan ting oppleves for han eller henne og hva som egentlig er din partners realitet, i stedet for bare å gjøre antagelser og reagere ut fra disse.

Det er nødvendig at vi kan klare å tenke på parforholdet som et «VI» som vi begge har like mye ansvar for å bidra til å holde levende. Dette vil innebære at vi åpent og ærlig deler våre følelser med hverandre privat, og at vi støtter hverandre i sosiale sammenhenger. Dette er elementer som fremmer tillit og trygghet i forholdet.

♥ Bevisstgjøring av egne kontrollmekanismer
Et annet tema vi ofte ser hos par som søker hjelp, er en bestemt form for ubevisste mønstre hos en eller begge parter som søker å «tvinge» den andre inn under egen kontroll gjennom bruk av en spesiell type kommunikasjon. Dette kan ofte være ganske subtilt og vanskelig å se direkte, men effekten av det er tydelig nok. Det kan handle om å straffe, gjøre den andre liten, utskamming, å unngå/overse den andre, eller å trykke den andre ned. Dette kan uttrykkes direkte med ord eller det kan kommuniseres med et bestemt ansiktsuttrykk, et tonefall, eller en annen form som åpenbart virker på mottakeren. Ironi og sarkasme kan se «uskyldig» ut men er viktig å være oppmerksom på i denne sammenheng.
Dette behovet for kontroll kan ofte handle om manglende trygghet i den intime relasjonen, som igjen kan føre til et behov for å kontrollere graden av nærhet eller avstand i relasjonen. I et slikt forhold blir dette gjerne regulert ved at partene tar ansvar for hvert sitt behov, den ene prøver å få mer nærhet og den andre prøver å få mer avstand. Det som den ene prøver å oppnå, f.eks. mer nærhet i forholdet, er samtidig noe som er forbundet med frykt, så derfor blir det nødvendig å ha kontroll på at partneren «gjør jobben» og trekker i motsatt retning (sørger for nok avstand). Dette blir som regel et statisk forhold hvor det å leve ut kjærlighet og intimitet blir vanskelig å få til.

Det er en vanskelig prosess å skulle avdekke hvordan vi selv er involvert i slike mekanismer, og å identifisere hva som ligger bak behovet for kontroll. Det vil være en nødvendig del av denne prosessen å komme i kontakt med betydningsfulle nære relasjoner fra fortiden, og spesielt å jobbe med hvordan vi opplevde dilemmaet mellom makt og sårbarhet i disse relasjonene. For et par i denne situasjonen vil det være nødvendig med hjelp for å komme inn på et «riktig» spor.

Harmoni

♥ Fysisk nærhet – å gi og ta i mot

Når vi snakker om et intimt forhold i denne sammenheng så er det primære kjennetegnet at det er et seksuelt forhold. Ønsket om å være sammen blir manifestert gjennom en fysisk tiltrekning som er gjensidig. Behovet for seksuell tilfredsstillelse er en drift i alle mennesker, og når denne kobles på i et gjensidig forhold så åpnes det for en ny dimensjon som handler om å gi og å ta i mot. I sin reneste form er dette samspillet fritt for krav eller manipulering, man vet hva den andre ønsker i form av berøring og sex, og det blir en erotisk nytelse både å gi og å ta i mot.

For å komme dit så er det nødvendig å lære å gi hverandre tilbakemeldinger som kan oppmuntre nysgjerrighet i forhold til hverandres ønsker, og forstå betydningen av anerkjennelse og aksept i forhold til at den andre kan trenge tid for å åpne opp enkelte områder. De tidligere nevnte dilemmaer, «nærhet – avstand» og «makt – sårbarhet», vil typisk kunne være temaer som har innvirkning på hvor godt vi klarer å kommunisere om våre ønsker og behov.