Creative CoupleWork er utviklet av Helena Løvendal-Duffell og Nick Duffell, og integrerer elementer fra ulike retninger i psykologien i et helhetlig konsept. Metoden har vist seg å fungere, ved at du og din partner lærer å se på dere selv, hverandre og særlig selve parforholdet, i et nytt lys.

Creative CoupleWork skiller seg ut fra andre parterapi-metoder, fordi den anser at en intim relasjon nødvendigvis vil frambringe konflikter. Når par forsøker å unnvike disse konfliktene, vil en stagnasjon i relasjonen bli et faktum. Innfallsvinkelen i Creative CoupleWork er derimot at konflikt utnyttes som et springbrett for vekst og utvikling; den tvinger oss ut av våre fastlåste mønstre og gir oss mulighet til å komme videre mot en dypere intimitet.

Støtte til gjennomføring: Å endre våre reaksjoner på egen hånd er vanskelig, fordi de er en del av vårt ubevisste forsvarssystem. Ved å tørre å reflektere over deg selv og din rolle i parforholdet, kan du som partner se hva du skyver unna fordi det er vanskelig å møte, og finne gjenklang hos partneren til å jobbe med selvutvikling. I samarbeid med en, eller to, parterapeuter, kan både du og din partner oppleve å bli møtt med forståelse. Sammen finner vi årsakene til at dere handler som dere gjør og endringer kan dermed bli lettere å gjennomføre.

Oppveksten preger oss og mye av vår atferd stammer fra det vi har lært i vår opprinnelige familie. Her ligger skjulte nøkler, som kan åpne dørene til en verden av frihet fra gamle vaner. Sammen jobber vi med hvilke mønstre dere kan endre for at relasjonen skal gi mulighet for god livsutfoldelse for begge parter.

Modning og forvandling: Når du og din partner er villige til å forholde dere til hverandre på andre måter enn dere er vant til, kan dere finne nye ting å glede dere over hos hverandre. Gradvis vil dere finne trygghet til å vise deres sanne jeg. Kjærligheten vil kunne utdypes, og parforholdet bygges på et fundament av tillit, åpenhet og intimitet.

Sex, Love and the Dangers of Intimacy

Helena Løvendal-Duffell og Nick Duffell er begge psykoterapeuter og parterapeuter, samt grunnleggere av The Center for Gender Psychology i London. (www.genderpsychology.com)

Sammen har de utgitt boken Sex, Love and the Dangers of Intimacy (www.amazon.com).