For kvinner


I alle tider har kvinner møttes for å støtte og lære av hverandre. I den tiden vi lever i nå har det for mange blitt mer fokus på det som er på utsiden av oss selv, eller hverdagen har blitt for travel til å synke inn i seg selv og møte andre på et indre plan – på det som rører seg på innsiden.

Det å møtes i et fellesskap med andre kvinner som ønsker å oppdage og å være med sin egen sannhet, kan gi en trygghet til å møte både det som kan kjennes vondt og vanskelig, og å finne frem til din flotte diamant og indre kjerne. Å dele med andre kvinner kan gi en opplevelse av å bli møtt og forstått. Du kan lære mye av å lytte til andre kvinner og deres erfaringer. Dette kan gi deg en dypere identitet som kvinne.
Det har en uvurderlig verdi å møte andre likesinnede kvinner regelmessig – og skape et trygt rom i fellesskap.

Jeg holder grupper og workshop for kvinner som ønsker et trygt rom til å utforske mer av seg selv.

Movement from the heart – workshop for kvinner  (mer informasjon og dato kommer snart)