Individualterapi

Individualterapi – samtaler med en terapeut alene – kan være ønskelig og til stor hjelp når du har situasjoner eller traumer du ønsker å arbeide gjennom alene først, eller det er tryggere for deg å møte egne følelser og reaksjoner alene med en terapeut som kan møte deg og veilede deg.

Det kan være fint å ha et eget rom å utforske og bearbeide sin emosjonelle historie, oppdage og bevisstgjøre egne behov og lengsler. Du vil da kunne oppleve å komme nærmere din egen kjerne og romme mer av deg selv. Det vil kunne gjøre det enklere å være til stede og møte din partner, og oppleve intimitet og kjærlighet.

Vi tilbyr også individuell terapi i løpet av en parprosess. For mange par viser det seg at det kan være hensiktsmessig at en eller begge også kommer til noen samtaler alene med en terapeut. Enkelte ganger er det bare en samtale som trengs, andre ganger kan det være et lengre løp.