Parkurs


Med våre parkurs ønsker vi å gi dere inspirasjon til nye måter å takle utfordringer og konflikter i parforholdet. Vårt mål er å gi dere mulighet til å oppdage hvordan dere kan klare å skape rom for mer kjærlighet og intimitet i forholdet.

Parkurs, movement from heart to heartIntroduksjon

Parforhold er trolig en av de mest utfordrende reisene i livet. Livet har mange krav, og ofte er vi så opptatt med jobb og barn at parforholdet får liten plass og oppmerksomhet. Få av oss har hatt en god modell for et intimt forhold, og det er derfor lett å plassere noe mellom oss for å unngå de utfordringene som intimitet medfører. Mange av oss blir sittende fast i repeterende mønstre som vi lærte da vi vokste opp. Opplevelsen kan være kommunikasjonsvansker eller at energien i forholdet blir borte. Noen ganger har forholdet fått sår, og det oppleves for smertefullt å nærme seg hverandre igjen. Å beholde en kjærlig kontakt og gi næring til intimitet krever en stor grad av ærlighet, mot og kjærlighet, og at du er villig til å tillate sårbarhet og autentisitet.

For oss har forholdet vårt vært en læremester for kjærlighet og oppvåkning. Vi har vært igjennom smertefulle utfordringer, såret hverandre mange ganger og vært i nærheten av å bryte opp.Ved å bringe bevissthet og aksept til hva som skjer for oss begge og gi rom for følelser som kommer opp, har forholdet endret seg og kjærligheten fordypet seg. Vi har lært at jo mer transparente vi er og jo mer vi kan være med sannheten, jo mer vil kjærligheten få plass. Å jobbe gjennom våre egne utfordringer i forholdet har inspirert oss til å tilby disse workshopene.  

Aase-Merethe og Øystein

Parkurs, movement from heart to heart

Parkurs på vår kalender


«Bevegelse i indre og ytre landskap»
– en workshop for par på Storestølen Fjellstue i Skarvheimen
14. – 18. september 2022


«Skap intimitet og nærhet»
– et individuelt tilpasset parkurs