Priser og vilkår

Sted
Med mindre annet er avtalt, finner samtalene sted på vårt kontor i Gamle Drammensvei 98, Lierskogen.

Metode
Vårt arbeid med parterapi følger prinsippene i Creative CoupleWork.

Honorar
Som hovedregel varer en sesjon med parterapi i 90 minutter med mindre annet er avtalt. En sesjon på 90 minutter med to terapeuter koster kr. 3.100,-. Parterapi med bare en terapeut koster kr. 2.000,- for 90 minutter. 

Dersom det er ønskelig kan det avtales å gjennomføre et individuelt tilpasset parkurs som går over fem sesjoner. Dette betales da på forskudd etter faktura. Prisen for parkurset er kr. 13.000,-

Avbestilling av time
Avtalt time kan avbestilles senest 24 timer på forhånd. Timer som ikke er avbestilt må betales.
Avbestilling kan gjøres ved å sende SMS til tlf. 95022526 eller 90778164, og vi sender bekreftelse tilbake om at avbestillingen er mottatt. Pass på at meldingen er tydelig med navn og møtedagen det gjelder.

Taushetsplikt
Vårt arbeid med klienter er underlagt taushetsplikt, og det er således vår plikt å ikke bringe videre opplysninger som kommer frem i samtalene. Dere som klienter står fritt til å redegjøre for alt som skjer i timene overfor hvem dere vil, med mindre det motsatte er konkret avtalt. Vi anbefaler at dere viser respekt for hverandre og ikke omtaler den felles terapien til andre med mindre dere er blitt enige om det.

Ansvar og rammebetingelser
I parterapi er det klientenes parforhold som er vårt hovedfokus, og vårt mål er å hjelpe forholdet til å fungere så godt som mulig. Vi presiserer at det er dere som har ansvaret for parforholdet og utviklingen av samlivet, også om dere skulle velge å avslutte parforholdet.
I vårt arbeid med klienter følger vi de etiske prinsipper som er vedtatt av Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter NFPT:  www.nfpt.no
Her finnes det også beskrevet klagemuligheter og prosedyrer ved brudd på de etiske prinsippene.

Behandling av personopplysninger
Vi registrerer alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato, samt kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og adresse på våre klienter. Du kan lese mer om grunnlag, informasjonssikkerhet og rettigheter i vår personvernerklæring som du finner her: Personvern